Certifikace

Translations:

ISO 9001:2009

V roce 2007 zavedl podnik ELITEX Nepomuk systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2009

Mezinárodní norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009 řeší používání procesního přístupu při vytváření, implementaci a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality s cílem zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. 

Zavedení systému řízení kvality dle této normy pomáhá podniku identifikovat a uspořádat všechny činnosti, jasně definovat odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků, zajistit odpovídající úroveň údržby strojů a zařízení, pomáhá při výběru dodavatelů a dalších činnostech, které jsou pro podnik nutností. Mezi základní požadavky, které musí společnost splňovat, patří neustálé sledování a dosahování spokojenosti zákazníka a také trvalé zlepšování. Udělaná certifikace kvality se týká celé společnosti, ale zejména oblasti návrhu a výroby komponent pro textilní, zemní a dřevoobráběcí stroje. 

Přínosy certifikace

 • Poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti
 • Možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě
 • Efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků, majitelů
 • Prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů
 • Garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a produktů zákazníkům
 • Prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou
 • Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
 • Zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci
 • Optimalizace nákladů – redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů
 • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
 • Vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.)

ISO 3834-2:2006

ČSN EN ISO 3834-2:2006 - Certifikace systému management kvality v procesech svařován&iacute

Certifikace systému managementu kvality při svařování je obecně určena všem organizacím, které vyrábějí svařované výrobky. Výhoda certifikace procesu svařování nezávislou třetí stranou je významná zejména u výrobků, spadajících pod posuzování shody pro jejich označování „označením CE“, jako jsou např. svařované konstrukce, svařování na zakázku a podobně, kdy lze tohoto certifikátu využít.

Svařování je považováno za zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením po ukončení svařování. Kvalita svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby, nikoliv až zkouškami hotového výrobku. Řízení svařovacích procesů v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2006 zabezpečuje, že jakost svarů konečného výrobku splňuje specifikovaná kritéria.

Vzhledem k větším nárokům na systém managementu jakosti dodavatelů a výrobců, kteří ve svých procesech zabezpečují i proces svařování byl společnou pracovní skupinou Evropské spolupráce pro akreditaci - EA a Evropskou federací pro svařování, spojování a řezání - EWF - vypracován dokument EA – 6/02, jehož účelem je poskytnout základ pro harmonizaci posuzování výrobců, aplikujících procesy svařování.

Norma ČSN EN ISO 3834-1 až 4 „Požadavky na jakost při svařování“, která má čtyři části, definuje požadavky na jakost při svařování jak při výrobě, tak i na montážích a je vhodná tehdy, když je požadováno prokazování schopností výrobce vyrobit svařovanou konstrukci v souladu se specifikovanými kritérii.

Pro prokázání systému zabezpečení jakosti výrobce v oblasti svařování, posuzování i certifikaci podle ČSN EN ISO 9001:2009 je možné použít pouze ČSN EN ISO 3834 -2:2006 „Požadavky na jakost při svařování – Tavné svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost“.

Přínosy certifikace

 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů s důrazem na ty části systému zabezpečení jakosti, které se vztahují na řízení svařování jako „zvláštního procesu“
 • garance stálosti výrobního procesu svařování a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou
 • zkvalitnění systému managementu, zdokonalení organizační struktury organizace
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, zvláště pak v procesech svařování
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování
SQEP Certification

Caterpillar' Supplier Quality Excellence Process (SQEP) Certification

Firma Elitex Nepomuk dosáhla významného úspěchu, když prošla přísnou kontrolou firmy Caterpillar, světové jedničky na terhu v segmentu těžebních strojů, a získala bronzovou certifikaci SQEP v rámci Programu excelence kvality dodavatelů.

Jedná se o certifikaci, kterou vystavuje tato společnost svým největším a nejdůležitějším dodavatelům. SQEP (Supplier Quality Excellence Process) hodnotí schopnost dodavatelů získat a udržet si standardy nejvyšší kvality. Dodavatelé jsou každoročně hodnoceni podle stále přísnějších pravidel. Nejedná se pouze o kvalitu produktů, ale oceňuje se také kvalita procesů řízení firmy, vývoje, řešení problémů, uvádění výrobků a změn do výroby, schopnost firmy dostát svým dlouhodobým závazkům apod. Toto ocenění udílí společnost Catepillar pouze dodavatelům, u nichž si ověřila nejvyšší úroveň kvality, kontroly výrobních procesů a kapacity výroby.

Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade

Elitex Nepomuk se umístil v užším finálovém výběru 20. ročníku Exportní ceny DHL Unicredit pod záštitou agentury CzechTrade v kategorii Střední podnik. Posláním soutěže Exportní cena DHL UniCredit je najít a ocenit malé a středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž založila před devatenácti lety společnost DHL a od té doby tak existuje platforma, kde si exportéři a všichni zájemci o export mohou předávat své zkušenosti, sdílet informace a scházet se na společensko-odborných setkáních, na kterých mohou čerpat exkluzivní informace a data partnerů projektu o současné ekonomické a geopolitické situaci. Exportní cena DHL se stala již tradiční součástí českého exportu s konstantní podstatou - odměnit a zviditelnit malé a střední exportéry, kteří dosáhli významné dynamiky růstu exportu.