Historie společnosti

Translations:

Elitex Nepomuk vznikl ještě jako závod státního podniku Elitex Kdyně. Oba podniky patřily pod koncern Elitex Liberec s.p., který spojoval mnoho podniků po celém Československu s hlavními montážními závody v Červeném Kostelci a Ústí nad Orlicí a který dlouhodobě zaujímal pevnou pozici mezi největšími výrobci na světě. V této době byla česká výroba textilních strojů na špičkové úrovni v rámci celosvětového trhu a to i díky tuzemskému vynálezu bezvřetenového dopřádacího stroje.

Celé odvětví textilního průmyslu bylo podporováni Strojní fakultou Vysoké textilní školy v Liberci s masivně podporovaným výzkumem a vývojem. V této době byly hlavními exportními oblastmi Sovětský svaz, Asie a Jižní Amerika. Úlohou Elitex Nepomuk s.p. v celém koncernu byla výroba plechových a železných dílů do textilních strojů.

V roce 1995 dochází k rozpadu celého koncernu a k privatizaci jednotlivých závodů. Dva hlavní montážní závody byly privatizovány zahraničními podniky, Elitex Červený Kostelec firmou Saurer ze Švýcarska a Elitex Ústí nad Orlicí švýcarským podnikem Rieter. Původní plán Elitex Nepomuk a.s. spočíval v udržení spolupráce na výrobě plechových a železných dílů s oběma podniky a v rámci vedlejší činnosti v tvorbě komponentů pro podniky v jiných odvětvích. Díky své předchozí činnosti v tomto odvětví měl podnik dostatečnou technologickou i personální vybavenost pro splnění podmínek obou podniků.

Od roku 1995 docházelo k postupné stabilizaci podniku a z dosahovaných zisků začal podnik investovat do nových technologií jako např. laserové pálení, CNC obrábění a prášková povrchová úprava. Výrobní program podniku v období let 1995 – 2009 tvořily především strojírenské subdodávky – systémy čištění textilních vláken a pohonné systémy pro textilní stroje dopřádacího typu řady BD a BT montované v Červeném Kostelci – společnosti Saurer, později Oerlikon a v Ústí nad Orlicí společnosti Rieter. Podíl dodávek v oboru textilních strojů činil v průběhu let uvedeného období až 80 % výroby. Rozsáhlá spolupráce s výrobci textilních strojů Rieter a Saurer pokračovala až přibližně do krizového období 2009/2010 , kdy se obě firmy rozhodly přemístit výrobu textilních strojů na území Číny. Podnik Elitex Nepomuk přijal strategické rozhodnutí spočívající v plné náhradě výpadků výroby v oboru textilních strojů a to při dodržení plné zaměstnanosti a s maximálním využití stávajícího technologického vybavení. Ke změně výrobního programu v plném rozsahu došlo v roce 2010. Podnik se zaměřil na výrobu přesných lehkých svarků, které představují ve finálních dodávkách 70 % výrobků. Zbývající výroba představuje montážní sestavy.

V roce 2005 začala spolupráce s firmami Caterpillar a Sennebogen, které měly společný joint venture závod v německém Wackersdorfu. Elitex obdržel balík nabídek na výrobu součástí bagru typu D, společně s tím musel splnit zhruba 15 úkolů podmiňujících spolupráci. Akční plán na splnění těchto podmínek zahrnoval například výstavbu nové haly na sváření nebo nákup nových potřebných strojů. Později se Caterpillar odstěhoval do francouzského Grenoblu, intenzivní spolupráce ale nadále pokračuje.

Po roce 2008 se postupně začal z minoritního odběratele Homag Gruppe stávat odběratel strategický. Pro tohoto výrobce dřevoobráběcích strojů jsou především vyráběny elektrické skříně, které jsou později kompletovány polském závodě.

V současné době podnik disponuje špičkovou technologií zpracování plechu o vysoké výrobní kapacitě – 3 ks CNC laserové pálení plechu, 2 ks vysekávací lisy, 3 ks CNC ohraňovací lisy. Dále třískovým obráběním v kompletním rozsahu, tj. soustružení, frézování, horizontální obrábění, broušení, vrtání a to v NC a CNC zařízeních. Povrchové úpravy tvoří tři práškové lakovny včetně tryskače a odmašťovny a podnik také disponuje montážními pracovišti.