Novinky

Translations:

 • Doosan Puma GT

  Podnik zakoupil vysoce přesný horizontální soustruh Doosan Puma GT. Soustruh má oběžný průměr
  nad ložem 600 mm, maximální průměr soustružení 390 mm, maximální délku soustružení 562 mm, 4500
  otáček za minutu a počet nástrojů v automatické nástrojové hlavě je 12.

 • Pegas Herkules 300x300

  Zakoupena byla také vysoce produktivní automatická, hydraulicky ovládaná dvousloupová pásová pila s vícenásobným
  podáváním materiálu. Pila má extrémně robustní konstrukci, ve spojení s výkonným pohonem a pilovým pásem
  výšky 34 mm zaručují stroji maximální možnou výkonnost. Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech. Vzhledem
  ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez ocelí, nástrojových ocelí,
  především plného průřezu.

 • Doosan DNM 4500

  Další investicí do technického vybavení obrobny bylo vertikální obráběcí centrum Doosan typu DNM 4500.
  Stroj se řadí mezi kompaktní, vysoce produktivní a přesná frézovací centra řady DNM. Tato frézka má
  základní rozměry stolu 1000x450 mm, 8000 otáček za minutu, maximální zatížení 600 kg, počet nástrojů
  pro automatickou výmenu nástrojů je 30.

 • Rozšíření vozového parku

  V roce 2019 proběhlo rozšíření vozového parku o dvě vozidla

  Peugeot Rifter

  Peugeot Expert Furgon

 • Školení mistrů II.

  V rámci rozvoje kvalifikace a připravenosti vedoucích pracovníků ve výrobě absolvoval v průběhu roku 2018 mistr svařovny program “Industrial Professional” pořádaný

  Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg a Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou. Program je rozdělen do výukových bloků, které zahrnují odborné semináře, oblastí

  - např. z přípravy, řízení a plánování výroby, řízení jakosti, údržby a bezpečnosti práce, znalosti zákoníku práce. Další oblastí jsou praktické počítačové dovednosti nebo tzv. soft

  skills. Nedílnou součást programu tvoří sdílení zkušeností přímo na pracovišti v programech výměny zkušeností. Mezi hlavní přínosy pro účastníky patří získání klíčových kvalifikací a dovedností

  důležitých pro práci vedoucího pracovníka v oblasti výroby.

 • Peugeot Boxer

  Za účelem rozšíření a modernizace vozového parku byla zakoupena

  nová dodávka značky Peugeot Boxer. 

 • Obráběcí centrum

  Jednou z hlavních investic směřovaných do modernizace a rozvoje výrobního vybavení podniku byl nákup nového obrábecího centra CMX 50 U. Tento stroj nabízí výkonnou frézovací

  technologii pro obrábění z pěti stran na jedno upnutí, která významně zvyšuje přesnost obrobků a zkracuje přípravné časy. Díky kombinaci minerálního lože s valivým lineárním

  vedením dosahuje vysoké přesnosti a kvality povrchu. Stroj má k dispozici 30 místný zásobník nástrojů s dvojitým chapačem a silné frézovací vřeteno 12.000 ot/min vybavené přesnými

  keramickými ložisky pro vyšší otáčky. Nákupem nového frézovacího centra došlo k navýšení výrobních kapacit pro uspokojování rostoucí zákaznické poptávky.

 • Pulsní svářečka Phoenix 405

  V roce 2018 byl zakoupen multiprocesní impulsní svařovací přístroj s technologií MULTIMATRIX. Tato moderní technologie svařování zajišťuje produkci vysoce

  kvalitních svarů. Vyznačuje se například redukovanou tendencí k pórovitosti nebo nižší tvorbou rozstřiku a lepší stabilitou svařovacího oblouku díky regulovanému

  zkratovému oblouku. Pulsní svářečka Phoenix 450 také umožňuje vyšší rychlosti svařování, vysokou zkratovou frekvenci, snadné modelování taveniny a

  vynikající svařování ve stoupavých polohách.

 • Vysokozdvižný vozík

  Z důvodu zvyšujícího se objemu produkce a potřeby zvýšit flexibilitu vnitropodnikového pohybu materiálu a zboží se podnik rozhodl na konci roku 2017 zakoupit nový

  vysokozdvižný vozík od společnosti Toyota. Vysokozdvižný vozík řady Toyota Tonero je standardně vybaveny systémem Toyota SAS, který snižuje provozní náklady a zvyšuje celkovou

  bezpečnost a produktivitu. Vysokozdvižné vozíky této řady nabízejí funkce aktivní kontroly stožáru a maximální stabilitu. Výsledkem je vysoká produktivita, výjimečná spolehlivost nakládání/

  vykládání, operací zakládání a horizontální přepravy nákladů. Díky bezpečnému manévrování a rychlé akceleraci nabízejí vozíky Toyota Tonero vysokou produktivitu při lehké i náročné

  manipulaci s materiálem. Nízká hlučnost a minimální vibrace přispívají k většímu pohodlí řidiče.

 • Školení mistrů

  V rámci rozvoje kvalifikace a připravenosti vedoucích pracovníků ve výrobě absolvovali v průběhu roku 2017 dva mistři program “Industrial Professional” pořádaný

  Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg a Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou. Program je rozdělen do výukových bloků, které zahrnují odborné

  semináře, oblastí - např. z přípravy, řízení a plánování výroby, řízení jakosti, údržby a bezpečnosti práce, znalosti zákoníku práce. Další oblastí jsou praktické počítačové dovednosti

  nebo tzv. soft skills. Nedílnou součást programu tvoří sdílení zkušeností přímo na pracovišti v programech výměny zkušeností. Mezi hlavní přínosy pro účastníky patří získání klíčových kvalifikací

  a dovedností důležitých pro práci vedoucích.